Valpträffar

Träffar för Eireann-kullen:


2023

 • Träff 1: söndag 22 januari
 • Träff 2: söndag 19 mars

 • Träff 3: söndag 21 maj

 • Träff 4: söndag 23 juli

 • Träff 5: söndag 27 augusti

 • Träff 6: söndag 24 september

 • Träff 7: söndag 22 oktober

 • Träff 8: söndag 19 november

 • Träff 9: söndag 17 december


2024

 • Träff 10: söndag 21 januari

 • Träff 11: söndag 25 februari

 • Träff 12: söndag 24 mars

Träffar för PepLeengarna:


2023

 • Träff 1: söndag 12 november


2024

 • Träff 2: söndag 14 januari
 • Träff 3: söndag 17 mars 
 • Träff 4: söndag 19 maj
 • Träff 5: söndag 30 juni  
 • Träff 6: söndag 28 juli
 • Träff 7: söndag 18 augusti
 • Träff 8: söndag 29 september
 • Träff 9: söndag 27 oktober
 • Träff 10: söndag 24 november
 • Träff 11: söndag 29 december


2025

 • Träff 12: söndag 26 januari